Organizatori

INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Co-organizatori

Academia de Ştiinţe a Moldovei,

Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME),

Societatea Tehnico Ştiinţifică,

Secţia de Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice,

Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale,

Ministerul Economiei,

ANRE, AEE, FEE,

Proiectul „Energie şi Biomasă” Oficiul Schimbarea Climei,

UTM (FIE), UASM,

Camera de Comerţ şi Industrie,

Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A.,

Inspectoratul energetic de stat,

Î.S. Moldelectrica,

S.A. Termoelectrica,

CET-Nord, RED-Nord, RED Nord-Vest,

S.A. Moldovagaz,

Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti”,

Asociaţia savanţilor din Moldova N.Milescu Spătaru