Bine aţi venit!

 

A III-a EM-2016

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
"ENERGETICA MOLDOVEI 2016. ASPRECTE REGIONALE DE DEZVOLTARE"
29 septembrie  – 1 octombrie 2016, Chişinău, Republica Moldova

Cea dea 3-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Energetica Moldovei 2016. Aspecte regionale de dezvoltare (EM-2016)” organizată de Institutul de Energetică al AŞM în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), Secţia de Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Ministerul Economiei, ANRE, AEE, FEE, GIZ, Proiectul „Energie şi Biomasă”, Oficiul Schimbarea Climei, UTM (FIE), UASM, Camera Industrie şi Comerţ, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A., Inspectoratul energetic de stat, Î.S. Moldelectrica, S.A. Termoelectrica, CET-Nord, RED-Nord, RED Nord-Vest, S.A. Moldovagaz, Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti”, Asociaţia savanţilor din Moldova N.Milescu Spătaru îşi va desfăşura lucrările la Chişinău în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2016.  Importanţa acestei conferinţe atât pentru ţară, cât şi pentru regiune a fost confirmată de impactul pozitiv al recomandărilor Conferinţelor Internaţionale EM2005 şi EM2012 privind soluţionarea mai multor probleme, inclusiv elaborarea  documentelor importante de politici energetice.