Call for Papers

  • Limba oficială a conferinţei: Engleză, Română, Rusă;
  • Detalii privind trimiterea articolelor sunt pe site-ul conferinţei în rubrica „Pentru autori”;
  • Articolele acceptate vor fi publicate în Volumul de lucrări al conferinţei (cu ISBN), pe CD-ROM şi pe site-ul Institutului de Energetică al AŞM.  www.ie.asm.md
  • Taxa de participare: nu se prevede

Informaţii suplimentare