Sesiunile conferinţei

P – Sesiunea în plen (rapoarte la invitaţie)

A – Eficienţa şi Securitatea Energetică

B – Dezvoltarea durabilă a complexului energetic

C – Surse regenerabile de energie şi protecţia mediului