Scopul Conferinţei

Problema asigurării cu energie este una globală, mai ales pentru ţările cu resurse limitate, precum este şi Republica Moldova. Scopul conferinţei este de a asigura o platformă de dezbateri pentru mediul academic, pentru specialiştii din sectorul energetic, pentru persoanele cu funcţii de decizii în vederea identificării oportunităţilor de integrare regională a surselor disponibile de energie, dezvoltarea energiei regenerabile, majorarea eficienţei energetice, noi surse de energie etc. În baza rezultatelor conferinţei se planifică elaborarea unui set de recomandări, care să stea la baza viitoarelor documente de politici energetice, precum şi opţiuni de integrare în piaţa europeană de energie.